Terapie gratuită pentru copiii cu TSA la Spitalul de Psihiatrie TITAN

help-autism-cover

Asociaţia Help Autism în parteneriat cu Spitalul de Psihiatrie TITAN ”Dr. Constantin Gorgoș”, Institutul de Analiză Aplicată a Comportamentului din Norvegia şi Liga Română pentru Sănătate Mintală, au organizat miercuri, 3 iunie, o conferință de lansare a proiectul “Îmbunătăţirea serviciilor de diagnostic, evaluare şi recuperare pentru copiii cu TSA”. Proiectul îmbunătateste serviciile conexe actului medical oferite de Spitalul de Psihiatrie TITAN ”Dr. Constantin Gorgoș” cu șanse reale la recuperare copilului cu tulburare din spectrul autist.

          Daniela Bololoi – președinta Asociației Help Autism, inițiatorul proiectului, a detaliat procesul terapeutic prin care trece copilul cu TSA și impactul proiectului asupra lui: „După diagnosticul pus de medicii spitalului, părintele nu mai trebuie să caute soluții pentru evaluare psihologică și intervenție terapeutică. Medicul psihiatru îi va direcționa către specialiștii noștri care își vor desfășura activitatea în cadrul spitalului, iar copilul va veni zilnic la terapie individualizată.” Daniela Bololoi a mai precizat că astfel de servicii integrate pot fi oferite doar în parteneriat. „Experiența asociației în parteneriate cu institutiile publice și expertiza institului din Norvegia au dus la parteneriatul Help Autism cu spitalul Titan unindu-și forțele pentru a aduce o schimbare reală în procesul de recuperare al copiilor cu TSA în România.”, a declarat Daniela Bololoi.

Mariana Besoiu, Manager Spitalul de Psihiatrie Titan ”Dr. Constantin Gorgos”, a precizat în deschiderea conferinței că spitalul se află la al treilea proiect de absorbție a fondurilor străine. „Proiectul vine să completeze serviciile medicale pe care le oferim în cadrul spitalului pentru o continuare a terapiei copilului cu tulburare din spectrul autist.

În București sunt 846 de copii cu autism încadrați în grad de handicap, numărul celor care sunt diagnosticați sau care nu au încă diagnostic este mult mai mare, incidența mondială fiind de 1 la 68 de copii.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea accesibilității la serviciile de recuperare în vederea integrării sociale a copiilor cu tulburare de spectru autist (TSA), prin dezvoltarea de servicii conexe actului medical. Începând cu 1 iulie, 100 de copii vor fi introduși în evaluare și programe terapeutice de recuperare, atât din București cât și din țară. Totodată, proiectul urmărește reducerea riscurilor de excluziune socială a familiilor lor, prin dezvoltarea de programe de consiliere psihologică și sprijin.

Dr. leana Botezat-Antonescu, Director Centrul Național de Sănătate Mintală și Lupta Antidrog, a punctat importanța acestui demers: „Acest proiect este o experiență și o dovadă a serviciilor integrate care trebuie să caracterizeze de acum toate proiectele destinate sănătății mintale.

În cadrul conferinței de lansare a proiectului “Îmbunătăţirea serviciilor de diagnostic, evaluare şi recuperare pentru copiii cu TSA”, au luat cuvântul și Mihaela Ungureanu, Președinte – Secretar de Stat al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD) și Adina Codreș de la Direcţia Generală Protecţia Copilului care au lăudat inițiativa parteneriatului și au vorbit despre primele rezultate ale grupului interministerial constituit pentru a dezvolta strategia pe autism.

Tocmai pentru că ne-am dorit și se impune necesitatea adoptării unor măsuri specifice, la nivelul Ministerului Muncii am demarat un grup de lucru coordonat de ANPD în colaborare cu ANPC, cu scopul de a identifica măsuri concrete care pot fi transpuse în plan legislativ. Din acest grup fac parte Ministerul Sănătății, al Educației, Colegiul Medicilor și Colegiul Psihologilor”, a mai precizat Mihaela Ungureanu care a asigurat că măsurile identificate vor fi transpuse în Planul Operațional al Strategiei Naționale pe Dizabilitate și vor fi implementate în măsuri legislative concrete.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea accesibilității la serviciile de recuperare în vederea integrării sociale a copiilor cu tulburare de spectru autist (TSA), prin dezvoltarea de servicii conexe actului medical, introducerea în evaluare și programe terapeutice de recuperare a 100 de copii, atât din București cât și din țară, și reducerea riscurilor de excluziune socială a familiilor lor, prin dezvoltarea de programe de consiliere psihologică și sprijin.

Activitatea în cadrul proiectului a început cu recrutarea personalului psihologic implicat, pregătirea lui în programe de formare teoretică și practică. Pentru început, 100 de copii vor beneficia de serviciile de terapie 1-la-1 pentru recuperare. Aceștia vor fi direcționați de către medicii specialiști ai spitalului și trebuie să corespundă următoarelor criterii: simptome de întârziere în dezvoltare, nou diagnosticaţi cu tulburare de spectru autist sau intră pentru prima oară în programul de evaluare, cu precădere din Bucureşti, dar şi din ţară.

 

Informații suplimentare:

Asociația Help Autism își asumă continua creștere a gradului de conștientizare a autismului în rândul populației, susținerea permanentă a programelor de diagnostic precoce, chiar de la vârsta de 1 an, și a programelor de intervenție în autism. Asociația luptă alături de organismele de protecție a copilului, educație și sănătate, atât de stat cât și private, creând un nucleu multidisciplinar în recuperarea a cât mai multor copii și în includerea lor educațională și socială, pentru pregătirea adulților de mâine.

Institutul de Analiză Aplicată a Comportamentului (IAA) oferă servicii terapeutice de recuperare, funcţionând ca furnizor de intervenţie terapeutică în tulburările de dezvoltare şi asociate. Oferă servicii de respiro, centru de zi, grădiniţă şi şcoală pentru copiii cu dizabilităţi şi cu probleme comportamentale, precum și supervizarea altor furnizori de servicii cât şi sprijinul părinţilor în procesul de abordare a copilului cu nevoi speciale. IAA dezvoltă programe de cercetare bazate pe practică şi participă la evenimente cu scopul promovării analizei aplicate a comportamentului și implementează programe de intervenţie timpurie în tulburările de comportament şi tulburări asociate.

Liga Română pentru Sănătate Mintală este o organizaţie neguvernamentală și inter-profesională înfiinţată în anul 1990 din iniţiativa unui grup de psihiatri, psihologi şi sociologi şi care acţionează în domeniul sănătăţii mintale, deschisă tuturor persoanelor şi grupurilor care manifestă interes şi preocupare pentru acest domeniu. Misiunea LRSM este de a deveni o organizaţie puternică din domeniul sănătății mintale capabilă să influenţeze politica guvernamentală din domeniu şi să promoveze alternative la serviciile de sănătate mintală din România.

Spitalul de Psihiatrie TITAN ”Dr. Constantin Gorgoș” oferă servicii medicale complexe de evaluare şi diagnostic psihiatric şi psihologic, recuperarea şi tratamentul bolilor şi tulburărilor de natură psihiatrică atât pentru adulţi cât şi pentru copii. Spitalul deserveşte atât populaţia din Sectorul 3 cât şi din celelalte sectoare din Bucureşti, înregistrând o adresabilitate crescută şi în rândul pacienţilor din provincie. Spitalul derulează Programul Naţional de Sănătate Mintală 3 cu subprogramul 3.1.

Astfel, serviciile oferite se realizează în formulă de spitalizare continuă, spitalizare de zi adulţi, spitalizare de zi copii şi consultaţii medicale de specialitate, examene psihologice, farmacoterapie, terapii ocupaţionale, terapie multisenzoriala, kinetoterapie si diferite tipuri de psihoterapii aplicate în cadrul institutiei.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, cu o durată de 12 luni şi va fi implementat în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016 în regiunea Bucureşti-Ilfov. Proiectul are o valoare eligibilă totală de 175,258 EURO , din care 149,730 EURO valoare eligibilă a finanţării nerambursabile acordată din Fondul ONG şi 25,528 EURO contribuţia eligibilă a beneficiarului.