Termeni si conditii

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. COPII SI PARINTI S.R.L.  obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: reclama, marketing si publicitate si servicii de comunicatii electronice.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare realizarii scopului precizat.

Refuzul de a furniza datele va conduce la imposibilitatea aparitiei materialului publicitar furnizat in cadrul Revistei Copii si Parinti, si/sau la interzicerea participarii in cadrul concursurilor/promotiilor, etc, organizate de catre S.C. COPII SI PARINTI S.R.L.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la marian.ciubotaru@revistacsp.ro, in atentia domnului Ciubotaru Marian Petrisor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.